Οδηγίες για Υ.Π.Α

Στους παρακάτω οδηγούς μπορείτε να βρείτε τα βήματα και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να υποβάλετε τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά για τις παρακάτω περιπτώσεις.

Αν διαπιστώσετε κάποιο λάθος ή παράληψη παρακαλούμε ενημερώστε μας να το διορθώσουμε.

Οι οδηγοί έχουν γίνει με την συνεργασία μελών του Greek Mavic Club.

Οδηγός εγγραφής Εκμεταλλευόμενου

Οδηγός εγγραφής Εκμεταλλευόμενου

Ενημέρωση 15 Φεβρουαρίου 2021 Ακολουθούν τα βήματα που πρέπει να κάνετε για να εγγραφή Εκμεταλλευόμενου. Ο αριθμός εκμεταλλευόμενου απαιτείται άσχετα της χώρας έκδοσης της άδειας Α1/2/3.  ΒΗΜΑ 1 Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα της YΠΑ και επιλέγουμε ΣΜΗΕΑ   ΒΗΜΑ 2 Ενημερωθείτε...

Read more
Οδηγός υποβολής Ελληνικού διπλώματος Α2

Οδηγός υποβολής Ελληνικού διπλώματος Α2

Ο παρακάτω οδηγός αφορά μόνο στα Ελληνικά διπλώματα Α2.  Βασική προϋπόθεση να έχετε ή πάρει το Α1/Α3 από οποιαδήποτε χώρα. ΒΗΜΑ 1 : Επιλέγετε το εικονίδιο του drone από το site της ΥΠΑ ΒΗΜΑ 2: Επιλέγετε το πράσινο εικονίδιο ΒΗΜΑ...

Read more
Οδηγός υποβολής Ελλην. διπλώματος Α1/3

Οδηγός υποβολής Ελλην. διπλώματος Α1/3

Ο παρακάτω οδηγός αφορά μόνο στα Ελληνικά διπλώματα Α1/Α3.  Αυτά που αποκτήθηκαν εκτός Ελλάδας δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. ΒΗΜΑ 1 : Επιλέγετε το εικονίδιο του drone από το site της ΥΠΑ ΒΗΜΑ 2: Επιλέγετε το πράσινο εικονίδιο ΒΗΜΑ 3...

Read more
Οδηγός μετατροπής Εθνικού διπλώματος σε EASA

Οδηγός μετατροπής Εθνικού διπλώματος σε EASA

Ακολουθήστε τον παρακάτω οδηγό προκειμένου να υποβάλετε αίτηση μετατροπής τους Εθνικού Διπλώματος/Πτυχίου  Α, Β , C σε Ευρωπαϊκό κατά EASA A1/A2/A3 BHMA 1  ΒΗΜΑ 2 ΒΗΜΑ 3 ΒΗΜΑ 4 ΒΗΜΑ 5 ΒΗΜΑ 6 ΒΗΜΑ 7 ΒΗΜΑ 8 ΒΗΜΑ 9 ΒΗΜΑ...

Read more

Σύνολο επισκέψεων 8,768 , Σημερινές επισκέψεις 2