Οδηγίες για Υ.Π.Α

Στους παρακάτω οδηγούς μπορείτε να βρείτε τα βήματα και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να υποβάλετε τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά για τις παρακάτω περιπτώσεις.

Αν διαπιστώσετε κάποιο λάθος ή παράληψη παρακαλούμε ενημερώστε μας να το διορθώσουμε.

Οι οδηγοί έχουν γίνει με την συνεργασία μελών του Greek Mavic Club.

Οδηγός εγγραφής Εκμεταλλευόμενου

Οδηγός εγγραφής Εκμεταλλευόμενου

Ενημέρωση 15 Φεβρουαρίου 2021 Ακολουθούν τα βήματα που πρέπει να κάνετε για την εγγραφή έκδοσης Αριθμού Εκμεταλλευόμενου. Ο αριθμός εκμεταλλευόμενου απαιτείται άσχετα της χώρας έκδοσης της άδειας Α1/2/3 και εκδίδεται ανεξάρτητα από τα πτυχία Α1/Α2/Α3 οποιαδήποτε στιγμή. ΒΗΜΑ 1 Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα...

Read more
Οδηγός υποβολής Ελληνικού διπλώματος Α2

Οδηγός υποβολής Ελληνικού διπλώματος Α2

Ο παρακάτω οδηγός αφορά μόνο στα Ελληνικά διπλώματα Α2. Βασική προϋπόθεση να έχετε πάρει το Α1/Α3 από οποιαδήποτε χώρα. Τί είναι το πιστοποιητικό Α2? Το πιστοποιητικό Α2 (“Πιστοποιητικό επάρκειας εξ αποστάσεως χειριστή“) είναι το πιστοποιητικό χειριστή που απαιτείται με βάση...

Read more
Οδηγός υποβολής Ελλην. διπλώματος Α1/3

Οδηγός υποβολής Ελλην. διπλώματος Α1/3

Ο παρακάτω οδηγός αφορά μόνο στα Ελληνικά διπλώματα Α1/Α3. Δείτε και την προσφορά της ομάδας ΕΔΩ Αυτά που αποκτήθηκαν εκτός Ελλάδας δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Τί είναι το πιστοποιητικό Α1-Α3? Το πιστοποιητικό Α1-Α3 (“Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης“) είναι το...

Read more
Οδηγός μετατροπής Εθνικού διπλώματος σε EASA

Οδηγός μετατροπής Εθνικού διπλώματος σε EASA

Ακολουθήστε τον παρακάτω οδηγό προκειμένου να υποβάλετε αίτηση μετατροπής τους Εθνικού Διπλώματος/Πτυχίου  Α, Β , C σε Ευρωπαϊκό κατά EASA A1/A2/A3 BHMA 1  ΒΗΜΑ 2 ΒΗΜΑ 3 ΒΗΜΑ 4 ΒΗΜΑ 5 ΒΗΜΑ 6 ΒΗΜΑ 7 ΒΗΜΑ 8 ΒΗΜΑ 9 ΒΗΜΑ...

Read more

Loading