Πτήσεις πάνω από Αρχαιολογικά μνημεία

Τι γίνεται αν θέλω να πετάξω πάνω από αρχαιολογικό χώρο?


Πτήση για επαγγελματικούς λόγους, προβολής ή διαφήμισης

Για πτήση πάνω από Αρχαιολογικό χώρο χρειάζεται ειδική έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία  του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το νομικό πλαίσιο:

Άρθρο 46 του Ν.3028/02 και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό

ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28.12.211 (Φ.Ε.Κ 3046/Β/30.12.2011)

Και της Υπουργικής Απόφασης:

ΥΠΠΟΤ/ΓΔΠΑΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ42/1026/62 (Φ.Ε.Κ 1138/Β/10.4.2012)

 

Ακολουθούν οι  φόρμες υποβολής του αιτήματος στα Ελληνικά και Αγγλικά και η σχετική νομοθεσία.

Η φόρμα του αιτήματος πρέπει να είναι πλήρως και σωστά συμπληρωμένη , υπογεγραμμένη και με τα παρακάτω συνημμένα τα υποβάλετε στο gda@culture.gr

  1. Σενάριο/περιγραφή παρουσίασης χώρων, το οποίο επίσης στέλνετε στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου info@gfc.gr προκειμένου να λάβετε σχετική βεβαίωση που εν συνεχεία μας την υποβάλετε εγκαίρως
  2. Βεβαίωση απόδοσης ΦΠΑ 24% επί των τελών κινηματογράφησης.
  3. Βεβαίωση κόστους παραγωγής/επεισοδίου στην Ελλάδα.
  4. Λίστα συνεργείου/συντελεστών και προσκεκλημένων.
  5. Λίστα εξοπλισμού.
  6. Λίστα χώρων και ημερομηνίες.

Περισσότερες επιμέρους διευκρινίσεις για τους αιτούμενους χώρους θα λάβετε κατόπιν επικοινωνίας με τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων και τα Μουσεία

Παρακαλείστε το υποβληθέν αίτημα να είναι οριστικοποιημένο, τυχόν αλλαγές δεν εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ομαλή διεκπεραίωση του αιτήματος.

Αίτηση κινηματογράφησης

Filming application

Πτήση για ερασιτεχνική χρήση (Φ.Ε.Κ)

11Η. ερασιτεχνική φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση μνημείων επιτρέπεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη

ειδική διοικητική διαδικασία, εφόσον οι λήψεις δεν προορίζονται για δημοσίευση και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν

για άμεσα ή έμμεσα εμπορικό ή οικονομικό σκοπό, υπό τους εξής όρους:

α, Δεν υπάρχει κίνδυνος να υποστούν βλάβη ή φθορά τα μνημεία.

β. Δεν θίγεται ή προσβάλλεται ο χαρακτήρας των μνημείων με οποιονδήποτε τρόπο.

γ. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε μετακίνηση των μνημείων/εκθεμάτων κ.λπ.

δ. Δεν παρεμποδίζεται με οποιονδήποτε τρόπο η λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου/μουσείου/μνημείου.

ε. Δεν γίνεται χρήση πρόσθετου εξοπλισμού (π.χ. φλας, φορητά φώτα, τρίποδο).

στ. Δεν γίνεται οποιαδήποτε σκηνογραφικού ή άλλου τύπου επέμβαση επί των μνημείων, των αρχαιολογικών

χώρων, του μουσειακού κελύφους, των προθηκών, των ελεύθερα ιστάμενων αντικειμένων των μουσειακών χώρων κ.λπ.

ζ. Οι ενδιαφερόμενοι συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του εντεταλμένου προσωπικού των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι τηρούνται όλοι οι ως άνω όροι.

η . Τυχόν μεταγενέστερη χρήση για άμεσα ή έμμεσα εμπορικό ή οικονομικό σκοπό του υλικού της φωτογράφησης ή της βιντεοσκόπησης υπόκειται σε τέλη, τα οποία καταλογίζονται με απόφαση των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ σε  βάρος του χρήστη των εικόνων ή της βιντεοσκόπησης, έστω και εάν δεν είναι ο λήπτης αυτών.

Δείτε την ζωντανή μετάδοση από εδώ 

Ευχαριστούμε την Dronexperts για την συλλογή των πληροφοριών.

Φ.Ε.Κ σχετικά με τα παράβολα

Φ.Ε.Κ σχετικά με την νομοθεσία

28 Downloads
48 Downloads

Σύνολο επισκέψεων 1,653 , Σημερινές επισκέψεις 2