Οδηγός υποβολής Ελληνικού διπλώματος Α2

Ο παρακάτω οδηγός αφορά μόνο στα Ελληνικά διπλώματα Α2.

Βασική προϋπόθεση να έχετε πάρει το Α1/Α3 από οποιαδήποτε χώρα.

Τί είναι το πιστοποιητικό Α2?

Το πιστοποιητικό Α2 (“Πιστοποιητικό επάρκειας εξ αποστάσεως χειριστή“) είναι το πιστοποιητικό χειριστή που απαιτείται με βάση τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για ερασιτεχνική ή επαγγελματική χρήση drone στην υποκατηγορία Α2 της ανοιχτής κατηγορίας.

Με το πιστοποιητικό Α2 θα μπορείτε σε γενικές γραμμές να πετάτε:

  • βαρύτερα drones, σε αστικό περιβάλλον και σε απόσταση 30 μέτρων (ή 5 μέτρων με ενεργοποιημένη τη λειτουργία “χαμηλής ταχύτητας”) από κόσμο, περιουσίες κλπ.

Η εκπαίδευση στην κατηγορία Α2 αφορά την απόκτηση πιστοποίησης χειρισμού Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών τα οποία εμπίπτουν στην ακόλουθη υποκατηγορία βάσει του Μέγιστου Βάρους Απογείωσης τους (Maximum Take-Off Weight).
C2: 0,9 kg έως 4 kg

ΒΗΜΑ 1 : Επιλέγετε το εικονίδιο του drone από το site της ΥΠΑ

ΒΗΜΑ 2: Επιλέγετε το πράσινο εικονίδιο

ΒΗΜΑ 3 : Κάνετε είσοδο στην πλατφόρμα της YΠΑ με κωδικούς TAXIS και επιλέγετε σύνδεση

ΒΗΜΑ 4 : Επιλέγετε αποστολή

 

ΒΗΜΑ 5 : Επιλέγετε “Οι Αιτήσεις μου”

 

BHMA 6 : Επιλέγετε προσωρινή αποθήκευση. Επάρκεια γλώσσας δεν χρειάζεται

BHMA 7 : Επιλέγετε “Άδειες”

BHMA 8 : Επιλέγετε “Νέα Άδεια”

BHMA 9 : Στο  pop up παράθυρο επιλέγετε:

  • Άδεια = κενό. Αν δεν δέχεται το κενό επιλέγετε UAS Pilot C (ακόμα έχουν τις παλιές άδειες),
  • Αναγνώριση Άδειας = επιλέγετε “όχι”.
  • Επιλογή σχολής = από το drop down menu επιλέγετε την σχολή από την οποία πήρατε το Α2

Στο τέλος πατήστε αποθήκευση.

 

BHMA 10 : Επιστρέφετε στα Κύρια στοιχεία και πατάτε υποβολή.

 

ΒΗΜΑ 11 : Ελέγξτε ότι η αίτησή σας έχει εγγραφεί στο σύστημα.

BHMA 12 : Ώρα να στείλουμε τα έγραφα. Επιλέξτε το μπλε εικονίδιο.

BHMA 13: Στο pop up παράθυρο στέλνετε τα παρακάτω έγγραφα  σε μορφή PDF . Για κάθε αποστολή μηνύματος πατήστε “Αποθήκευση”

  1. Αντίγραφο ταυτότητας.
  2. Παράβολο 20,00 ευρώ. Ο κωδικός παραβόλου είναι ο 8356 !!!!
  3. Υπεύθυνη δήλωση για την αυτοεκπαίδευση από https://dilosi.services.gov.gr  (για να έχει ψηφιακή υπογραφή) συμπληρώνοντας το κείμενο: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ολοκληρώσει με επιτυχία την πρακτική αυτοεκπαίδευσης στις επιχειρησιακές συνθήκες της υποκατηγορίας Α3 όπως καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 της οδηγίας UAS.OPEN.040 της παραγράφου 2 του  άρθρου  UAS.OPEN.030 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 947/2019 για την έκδοση πιστοποιητικού Ανοιχτής Κατηγορίας Α2.”
  4.  Βεβαίωση σχολής επιτυχούς θεωρητικής εκπαίδευσης.
  5. Επισυνάψτε αντίγραφο log book όπου αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος αυτοεκπαίδευσης βάσει των περιορισμών λειτουργίας του Α3 (edit 20/4/21) Δείγμα logbook  (Φροντίστε να κρατήσετε ένα αντίγραφο απο το αρχείο πτήσης για πιθανό έλεγχο)
  6. Αντίγραφο του πιστοποιητικού Α1/Α3 από όπου και να το έχετε εκδώσει.

 

ΒΗΜΑ 13 : Ελέγχετε συχνά την κατάσταση της αίτησης για να βλέπετε πιθανά μηνύματα σφάλματος, έγκρισης ή απόρριψης.

ΒΗΜΑ 14 : Μετά από λίγες ημέρες θα βρείτε το πιστοποιητικό σας στα αρχεία των μηνυμάτων σας..

 

Δείγμα υπεύθυνης δήλωσης

Και το τελικό πιστοποιητικό 

ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΣΤΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ GREEK MAVIC CLUB ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΔΩ 

Loading

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΤΟ Α1/Α3 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Α2 ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ ΤΟΤΕ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟ