Preparation A1/A3

0%
25 votes, 5 avg
277

Για πρώτη φορά και αποκλειστικά από το Greek Mavic Club σας δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ερωτήσεις ίδιας βαρύτητας με αυτές της Ανοιχτής Κατηγορίας Α1/Α3 ώστε να εξασκηθείτε πριν την επίσημη βεβαίωσή σας.

 Έχετε συγκεκριμένο χρόνο 30 λεπτών να ολοκληρώσετε το quiz και να "πιάσετε" 80% σε 5 προσπάθειες για να εκδοθεί βεβαίωση  γνώσεων Α1-Α3 και έκπτωση 20,00 Ευρώ στο πτυχίο Α1/Α3 απο την  Dronexprts.

Το quiz είναι μια προσφορά του Greek Mavic Club και της Dronexprts

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Ο διαθέσιμος χρόνος σου τελείωσε !!!


Δημιουργήθηκε

Α1-Α3

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Α1-Α3

The number of attempts remaining is 5

1 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Τι είναι ένα Checklist και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις πτήσεις των ΣμηΕΑ;

2 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Ένας χειριστής ΣμηεΑ από παράλειψη δεν ανανέωσε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο έληξε και κάνει μια πτήση. Ποιος έχει τη νομική ευθύνη στην περίπτωση;

3 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Τι πρέπει να ελέγξω κοντά στην περιοχή πτήσης του ΣμηΕΑ; Την ύπαρξη ….....

4 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Ποια είναι η αλήθεια σχετικά με την παρουσία του αλκοόλ στο ανθρώπινο σώμα;

5 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να κάνετε πριν ξεκινήσετε μια πτήση λαμβάνοντας υπόψη την επίγνωση της κατάστασης;

6 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Tα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών(ΣμηΕΑ) επιτρέπεται να ίπτανται 

7 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Σαν χειριστές προστατεύουμε την όραση μας και αυξάνουμε την οπτική μας ικανότητα φορώντας πάντοτε ποιοτικά γυαλιά ηλίου προδιαγραφών τα οποία:

8 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Πού μπορώ να βρω τις κατάλληλες μετεωρολογικές προβλέψεις για την προετοιμασία της πτήσης;

9 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Ο αριθμός εγγραφής ενός εκμεταλλευομένου στο μητρώο ενός Κ-Μ πρέπει:

10 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Συμπληρώστε την ακόλουθη πρόταση: Ένα checklist πριν από την πτήση ... "

11 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Πότε απαιτείται η ασφάλιση του ΣμηΕΑ μου όταν πετάω στον ελληνικό εναέριο χώρο;

12 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Τι είναι ο GDPR;

13 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Ο εκμεταλλευόμενος ΣμηΕΑ πρέπει να έχει ΣμηΕΑ για να εγγραφεί στο μητρώο ενός Κ-Μ (Κράτους - Μέλους);

14 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Όταν η περιοχή πτήσης σας περιλαμβάνει λόφους και εμπόδια (δέντρα, κτίρια, κ.λπ.), ποια είναι η καλύτερη τεχνική για την αξιολόγηση της παρουσίας μη εμπλεκόμενου ατόμου;

15 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Θα πρέπει να εγγράψω ή να δηλώσω το drone μου στην ΥΠΑ/ΑΠΑ;

16 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Ποιοι 4 παράγοντες επηρεάζουν τη νυχτερινή όραση;

17 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Μπορώ να είμαι υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος;

18 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Ποιος είναι υπεύθυνος για την παράβαση των περιορισμών του εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια πτήσεων FPV;

19 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Ποια είναι η δύναμη που δρα πάνω σε ένα αεροσκάφος που εμποδίζει την εξέλιξη της πτήσης του;

20 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Τι περιλαμβάνει η μέγιστη μάζα απογείωσης (ΜΤΟΜ);

21 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Μπορώ να φωτογραφίσω άτομα με ένα ΣμηΕΑ;

22 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Πριν από κάθε πτήση, ο χειριστής πρέπει να κάνει επιθεώρηση των κύριων στοιχείων του ΣμηΕΑ. Τι εξυπηρετεί αυτή η επιθεώρηση ;

23 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Συνιστάται η ασφάλιση ενός ΣμηΕΑ;

24 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Ποια είναι η σωστή αντίδραση όταν αποκαλύπτεται ζημιά στο πλαίσιο του ΣμηΕΑ κατά τη διάρκεια της πτήσης;

25 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Ο εκμεταλλευόμενος ΣμηΕΑ μπορεί να διαγραφεί από το μητρώο ενός Κ-Μ και να καταγραφεί στο μητρώο ενός άλλου Κ-Μ

26 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Η εγγραφή ενός εκμεταλλευομένου ΣμηΕΑ στο μητρώο της χώρας μας διαρκεί:

27 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Ποια είναι η λειτουργία του συστήματος Geofencing (Γεωπερίφραξη);

28 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Για ποιες κατηγορίες ΣμηΕΑ απαιτείται ασφαλιστική κάλυψη;

29 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Πόσοι δορυφόροι χρειάζονται για να πάρουν τη θέση χ, y, z

30 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Όλα τα παρακάτω είναι κινήσεις που εκτελούνται από αεροσκάφος, εκτός από:

31 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Το σκάφος μου είναι κάτω από 250 γραμμάρια. Θα πρέπει να πιστοποιηθώ στην Ελλάδα σαν χειριστής με Α1/Α3 ?

32 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι μη “κανονική κατάσταση”;

33 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Πότε θεωρούμαι υπεύθυνος σε μια περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος;

34 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Μπορούν να επηρεαστούν οι ικανότητες ενός χειριστή ΣμηΕΑ κατά τη διάρκεια νυκτερινής πτήσης;

35 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Ποια είναι η λειτουργία του συστήματος Geocaging (Γεωγραφικός εγκλεισμός);

36 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Πως η έλλειψη εμπειρίας θα επηρεάζει ως εξής τη διαδικασία λήψης αποφάσεων:

37 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Πρέπει να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, αστικής ευθύνης έναντι τρίτων σε ένα ΣμηΕΑ ανοιχτής κατηγορίας Α 1/A3;

38 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος:

39 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Πώς μπορείτε να ορίσετε μια “μη κανονική κατάσταση” που σχετίζεται με την πτήση του ΣμηΕΑ σας;

40 / 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A1/A3

Ποια είναι η σωστή αντίδραση, εάν το ΣμηΕΑ μου φτάσει πολύ κοντά σε άλλο ΣμηΕΑ (έλλειψη διαχωρισμού του εναέριου χώρου);

Αν θέλετε συμπλήρωστε όνομα και e-mail για να λάβετε τα αποτελέσματα γραπτά μαζί με  "ΒΕΒΑΙΩΣΗ" και την ειδική έκπτωση.

Η βαθμολογία σου είναι :

Ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι 24%

0%

Αν θέλετε αξιολογήστε το quiz !!!

Loading