ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τα σεμινάρια που γίνονται από την Ομάδα Εθελοντών Χειριστών Drone είναι ΔΩΡΕΑΝ και απευθύνονται σε όσους έχουν συμπληρώσει την φόρμα εγγραφής μελών της αντίστοιχης ομάδας του Facebook.

Αποτελούν καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν έχουν συμβουλευτικό ή εκπαιδευτικό προσανατολισμό.

Οι εισηγητές μας μπορεί να είναι πιστοποιημένοι χειριστές, εκπαιδευτές ή εκπρόσωποι εταιρειών και φορέων σχετικά με τα drone τους κανονισμούς και γενικά θέματα αεροπορίας.

 

Loading