Mavic air 2

Mavic air 2
Mavic air 2
Mavic air 2
Mavic air 2
Mavic air 2
Mavic air 2
650 (Καθορισμένη)

Χωρίς καμία πτώση μαζί μ  τσάντα μεταφοράς

1 ώρα πτήσης σχεδόν καινούργιες μπαταρίες

με το κουτί του και απόδειξη αγοράς από κατάστημα το 21