ΜΠΑΤΑΡΙΑ AIR 2/AIR 2S, ΕΛΙΚΕΣ & RC-N1 Control Sticks

IMG_3060-–-μικρή
100 (Καθορισμένη)

Η μπαταρία είναι καινούργια αγορασμένη 115 ευρώ και έχει χρησιμοποιηθεί 1-2 φορές. Επίσης οι έλικες και τα sticks απο το τηλεχειριστήριο είναι από Air 2s, σφραγισμένα και καινούργια. Η πώληση γίεται επειδή έγινε αγορά του Mavic 3.