Προσφορά Μάρτιος 2023

Νέα προσφορά

από την Dronexprts και το G.M.C

Έκπτωση 20,00 Ευρώ στα δίδακτρα του Α1-Α3 με την επιτυχή συμπλήρωση της δοκιμασίας γνώσεων.


(Τελική τιμή 20,00 Ευρώ + Παράβολα)

Με την επιτυχή συμπλήρωση της δοκιμασίας γνώσεων μαζί με την βεβαίωση θα λάβετε και τον αριθμό κουπονιού έκπτωσης.

Loading