Νυχτερινή πτήση (Νομοθεσία)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EASA

Που αναφέρεται η νυχτερινή  πτήση στους κανονισμούς EASA;

AMC1 UAS.OPEN.020(4)(b) and UAS.OPEN.040(3)   UAS operations in subcategories A1 and A3

UPDATE ΑΡΘΡΟΥ

Human performance limitations: (vi) night operations

That UAS must be equipped with a green flashing light during operation at night (valid from 01 July 2022). In the period up to 01 July 2022, the UAS for flights at night, unless it is equipped with a green flashing light that makes it recognizable and clearly distinguishes it from other aircraft.

The flight is to be carried out, as during the day, in direct visual contact between the remote pilot and the drone. Additional position lights to assess the position of the UAS in the room are recommended.(FAQ German/Norway CAA).

It is allowed to fly at night, as long as you can see the drone (VLOS). In order to do that, some lights on the drone will be necessary.

From 1. July 2022, it will be required to have a green flashing light when flying at nighttime.All drones put on the market (with a class identification label) to be operated in the open category will be equipped with a green flashing light to be used during night operations.

For the specific category, starting from 2 December 2021 drones operators will be required to use drones with green flashing light when operating during night below 120m. EASA States may decide for security reasons to forbid some operations (including night operations) in some areas .

Κατεβάστε την παρουσίαση που ακολουθεί για αναλυτικές πληροφορίες.

Παρουσίαση (Power Point)

Αρχείο παρουσίασης

183 Downloads

Video απο το live του GMC

Loading